PRADINIS / spaustuve

spaustuve

Tai kas čia bus?

02 d. gruodžio, 2020 m. ————- Baigėme įkelti 1917–1920 m. Naujienos laikraščio numerius. ————- 21 d. lapkričio, 2020 m. ————- Už savaitės, įkelsime 1917–1920 m. Naujienos laikraščio numerius. Toliau dirbame gaudant trūkstančius numerius Dirvos bei Keleivio, (kai kuriuos turi Vrublevskio ir LLTI bibliotekos Vilniuje). Neužilgo, įkelsime 1949–1971 m.  Tėviškės Žiburius, ...

Toliau...