DP SPAUDINYS -Aušros belaukiant

DP SPAUDINIAI

AUŠROS BELAUKIANT (AUSROS BELAUKIANT). Lietuvių DP stovyklos literatūrinis informacinis laikraštis, leistas 1945 X – 1946 VIII 20, Dörwerden, Seedorf stovyklose. Leido spaudos darbuotojų kolektyvas, red. A. Pocius. Dörwerden, Seedorf, Vokietija.
AUŠROS BELAUKIANT. 1946 Nr. 7 – 10.