DP SPAUDINYS -DP Aitvaras

DP SPAUDINIAI

DP AITVARAS. Lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro laikraštis, leistas 1946 XII 31 – 1948 m. Red.- leid. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Schväbisch Gmünd, Vokietija.
DP AITVARAS. 1948 Nr. 1 – 2.