DP SPAUDINYS -DP Jubiliejinė kultuvė

DP SPAUDINIAI

DP JUBILIEJINĖ KULTUVĖ (DP JUBILIEJINE KULTUVE). Detmold lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro vienkartinis leidinys. Redaktorius nenurodomas. Detmold, Vokietija.
DP JUBILIEJINĖ KULTUVĖ. 1947.