DP SPAUDINYS -Dragsbaek lietuvių stovyklos informacinis biuletenis

DP SPAUDINIAI

DRAGSBAEK LIETUVIŲ STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS (DRAGSBAEK LIETUVIU STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS). Lietuvių DP laikraštis, leistas 1945 – 1949. Leido Dragsbaek (Danija) lietuvių DP stovyklos komitetas. Red. redakcinė komisija. Spausdintas rašomąja mašinėle. Dragsbaek, Danija.
DRAGSBAEK LIETUVIŲ STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS. 1946 Nr. 13, 21, 23 -24.