DP SPAUDINYS -Gintaras

DP SPAUDINIAI

GINTARAS. Haffakrug lietuvių DP stovyklos spaudos darbuotojų sambūrio ,,Baltija” neperiodinis literatūrinis žurnalas, leistas 1945 – 1948. Pirmieji 8 Nr. spausdinti rotatoriumi. Red. J. Kruminas. Haffakrug, Vokietija.
GINTARAS. 1945 – 1948.