DP SPAUDINYS – Lietuvis

DP SPAUDINIAI

LIETUVIS. Geislingen, Nürtingen lietuvių DP stovyklų rotatorinis laikraštis – radijo ir vidaus žinių biuletenis. Leistas 1945 VIII – XII. Red. – leid. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Geislingen, Nürtingen, Vokietija.
LIETUVIS. 1945 Nr. 51 – 55.

LIETUVIS. Memmingen lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1949 VII 23 – 1950 VI 23, sujungus Dilligen ,,Mūsų kelią” ir Memmingen ,,Mintį”. Iš pradžių ėjo du kartus per savaitę, 1950 m. – kas savaitę. ,,Lietuvis” – bene paskutinis lietuvių DP laikraštis Vakarų Vokietijoje, nors vėliau pasirodė kitų lietuviškų laikraščių. Leid. – red. A. Laikūnas, V. Meškauskas, J. Palukaitis. Memmingen, Vokietija.
LIETUVIS. 1949; 1950 Nr. 1 – 25.
Holdings: NYPL (*ZY-*Q119 [liepa] 23, 1949-[birz.] 16, 1950 (incomplete).

LIETUVIS. Vokietijoje gyvenančių lietuvių DP stovyklos laikraštis. Išeidavo kas dvi savaites. Leidėjas ir vyr. red. K. Kemežys, red. S. Narkeliūnaitė. Leistas Hassendorf, Kr. Rotenburg 1945 VIII 16 – IX 1, Dürverden, Kr. Verden Aller, 1945 IX 15 – XII 1. Išėjo 10 numerių. Hassendorf, Dürverden, Vokietija. LIETUVIS. 1945 Nr. 1, 3.