DP SPAUDINYS -Lietuvių žinios – Copenhagen

DP SPAUDINIAI

LIETUVIŲ ŽINIOS (LIETUVIU ZINIOS). Copenhagen lietuvių DP stovyklos mėnesinis laikraštis, spausdintas rotatoriumi, leistas 1945 IX – 1946 VII. Leido lietuvių studentų atstovybė. Red. G. Seibutis. Copenhagen, Danija.
LIETUVIŲ ŽINIOS. 1945 Nr. 17; 1946 Nr. 6, 8, 10 – 11.