DP SPAUDINYS -Lietuvių žinios – Hanau

DP SPAUDINIAI

LIETUVIŲ ŽINIOS (LIETUVIU ZINIOS). Hanau lietuvių DP stovyklos rotatoriumi spausdintas laikraštis, leistas 1945 VIII 18 (ir IX 22) – XI 24. Dėl nežinomų priežasčių pradėtas leisti du kartus, todėl atsirado du pirmieji numeriai. Red. A. Merkelis. Laikraštis nustotas leisti redaktoriuui išvykus į Fulda stovyklą ir ten pradėjus leisti ,,Mūsų Viltį”. Hanau, Vokietija.
LIETUVIŲ ŽINIOS. 1945 Nr. 1 – 8.