DP SPAUDINYS -Mes stovyklaujam

DP SPAUDINIAI

MES STOVYKLAUJAM. Rebdorf DP stovyklos lietuvių ateitininkų laikraštis, leistas rotatoriumi 1946 m. Tiražas 100 egzempliorių. Rebdorf, Vokietija
MES STOVYKLAUJAM. 1946 Nr. 4 – 7.