DP SPAUDINYS – Mintis

DP SPAUDINIAI

MINTIS. Memmingen lietuvių DP stovyklos dvisavaitinis literatūros, meno ir mokslo žurnalas, leistas 1946 VIII 15 – X. Ats. red. ir leid. J. Vasaitis, vyr. red. S. Vykintas. 1946 m. XII 18 buvo paskelbta, kad žurnalas nebeišeis. Memmingen, Vokietija.
MINTIS. 1946.

MINTIS. Memmingen, lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas nuo 1946 II 16. Iš pradžių sumanytas kaip dvisavaitinis laikraštis, pradėtas leisti kasdien. Nuo 1946 XI 25 leistas tris kartus per savaitę. Leid. – ats. red. S. Vykintas – Povilavičius, J. Vasaitis, nuo 1949 kovo V. Meškauskas. 1949 liepos 15 d. laikraštis susijungė su ,,Mūsų keliu”. Memmingen, Vokietija.
MINTIS. 1946; 1947 Nr. 1 – 2, 4 – 146; 1948 – 1949.
Holdings: NYPL (*ZY-*Q247 m. 2, nr. 370-m.4, nr. 592; lapkr. 25, 1947-liepa 15, 1949 (incomplete).