DP SPAUDINYS – Mūsų Kelias

DP SPAUDINIAI

MŪSŲ KELIAS (MUSU KELIAS). Dilligen lietuvių DP stovyklos informacinis savaitraštis, leistas 1945 IX 01 – 1949 XII 15. Iki 1945 m. pabaigos ėjo kas dvi savaites, nuo 1946 m. kas savaitę. Leido Lietuvių sąjungos Dillingen skyriaus valdyba. Iš pradžių redagavo red. kolegija, nuo 1946 XI 28 vyr. red. D. Penikas, nuo 1949 IV 30 red. A. Laikūnas, A. Musteikis. 1949 VII sujungus ,,Mūsų kelią” su ,,Mintimi” pradėtas leisti ,,Lietuvis”. Dillingen, Vokietija.

MŪSŲ KELIAS. 1945 – 1949.