DP SPAUDINYS – MŪSŲ VILTIS

DP SPAUDINIAI

MŪSŲ VILTIS (MUSU VILTIS). Fulda lietuvių DP laikraštis, leistas 1945 XII 24 – 1946 IX 28 kas savaitę. Iš pradžių leido R. Klumbys, J. Gobis, B. Burba, M. Zablockas, red. R. Klumbys. Nuo 1946 VI red. – leid. A. Vilainis – Šidlauskas. Fulda, Vokietija.
MŪSŲ VILTIS. 1945 – 1946.
https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1BC10000341004