DP SPAUDINYS – Tėviškės Garsas

DP SPAUDINIAI

TĖVIŠKĖS GARSAS (TEVISKES GARSAS). 1945 XII 23 – 1948 Schweinfurt leistas dieninių informacijų laikraštis. Kurį laiką leido Lietuvių tremtinių bendruomenės komitetas. Red. M. Bavarskas, S. Urbonas, J. Palukaitis. Schweinfurt, Vokietija.
TĖVIŠKĖS GARSAS. 1945 – 1948.