DP SPAUDINYS -Tremtinio balsas

DP SPAUDINIAI

TREMTINIO BALSAS. Lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 – 1948 X 22. Pradėtas leisti Söst stovykloje. Pirmieji numeriai redaguoti S. Lauciaus. Vėliau prie jo prisidėjo J. Kuzmickis. 1946 m. liepą stovyklą perkėlus į Greven, laikraštis atkurtas liepos 22 d. ėjo iki 1948 m. rugsėjo 22, vėliau pavadintas ,,Informacijos”. Red. J. K. Slavinskas. Söst, Greven, Vokietija.
TREMTINIO BALSAS. 1946 Nr. 37, 103, 1948 Nr. 1 – 50.