DP SPAUDINYS -Tremtinio dienos

DP SPAUDINIAI

TREMTINIO DIENOS. Arnsberg svetimšalių stovyklos lietuvių dvisavaitinis sieninis laikraštis. Leistas 1946 II 16 – 1947. Red. V. Steponavičius. Arnsberg, Vokietija.
TREMTINIO DIENOS. 1946 Nr. 1 – 2.