DP SPAUDINYS -Tremtis

DP SPAUDINIAI

TREMTIS. Lietuvių tremtinių laikraštis Vakarų Europoje. Leistas 1950 VII – 1955 III. Iki 1951 m. kas savaitę, 1952 – 1953 – kas mėnesį, nuo 1954 m. – kas ketvirtį. Iki 1952 m. leistas laikraščio formato, vėliau tapo žurnalu. Įsteigė ir red. S. Miglinas. Memmingen, Vokietija.
TREMTIS. 1950 Nr. 1 – 46; 1951 Nr. 47 – 72, 74 – 76, 78, 80 – 82, 84 – 85, 87 – 88, 90 – 96, 98; 1953 Nr. 97; 1954 Nr. 98 – 102, 104; 1955 Nr. 105.