DP SPAUDINYS -Uchtės lietuvių stovyklos VYTIS biuletenis

DP SPAUDINIAI

UCHTĖS LIETUVIŲ STOVYKLOS “VYTIS” BIULETENIS. (UCHTES LIETUVIU STOVYKLOS “VYTIS” BIULETENIS). Lietuvių DP stovyklos biuletenis, leistas kiekvieną dieną išskyrus šventadienius. Uchte, Vokietija.
UCHTĖS LIETUVIŲ STOVYKLOS “VYTIS” BIULETENIS. 1947 Nr. 567.