DP SPAUDINYS – Viltis – Meerbeck – Pfullingen

DP SPAUDINIAI

VILTIS. Meerbeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, liedžiamas 4 kartus per savaitę 1945 IX – 1947. liedžia LTB (Lietuvių tremtinių bendruomenės) Meerbeck apylinkės komitetas. Red. S. Bujokas, P. Indreika. Meerbeck, Vokietija.
VILTIS. 1945 Nr. 9;
1946 Nr. 4 – 7, 9 – 29, 31 – 150, 152, 168, 171 – 172, 186;
1947 Nr. 2 – 3, 6, 8, 27, 104.

VILTIS. Mokslo, kultūros ir politikos žurnalas, leistas 1949 m. Pfullingen lietuvių DP stovykloje. Red. B. Gaidžiūnas. Red. kolegija: J. Čiuberkis, A. Gureckas, A. Laikūnas, B. Nemickas, S. Santvaras, S. Stankus. Leido lietuvių tautinis sąjūdis. Išėjo tik vienas numeris. Pfullingen, Vokietija.
VILTIS. 1949 Nr. 1.