DP SPAUDINYS – Žiburiai

DP SPAUDINIAI

ŽIBURIAI (ZIBURIAI). Augsburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 X 05 – 1949 IX 03. 1945 X 05 – 1946 VII 20. Leid. – vyr. red. J. Vitėnas ir J. Vaidelys, vėliau J. Vitėnas, nuo 1949 III 29 K. Mickevičius. Iki 1948 m. pradžios leistas kas savaitę, 1948 VIII 24 – 1949 VI 25 tris kartus per savaitę, vėliau dar rečiau. Leido savarankiškus priedus ,,Skaitymai”, ,,Moterų žodis”, ,,Į ateitį”. Bendradarbiavo A. Gražiūnas, L. Žitkevičius, V. Rocevičius, A. Saulaitis, V. Gerulaitis, J. Būtėnas, A. Šapoka, S. Yla, A. Pauliukonis, V. Vilimas, J. Grinius, S. Kolupaila ir kt. Augsburg, Vokietija.
ŽIBURIAI. 1945 – 1949.
Holdings: NYPL (*ZY-*Q122 Library has: saus. 10-birz. 26, 1948 (incomplete).