AMERIKA

AMERIKA žurnalo skenuotas skaitmeninis archyvas.
Lengviau skaityti: atsisiųsti PDF failą ir atidaryti vartojant Adobe Acrobat Reader, padidinant tekstą iki 100%.

Paieška (visų metų). Nežinome kodėl, bet ieškant pavardės, paieška atranda didesnį skaičių numerių kada ieškoma pagal pavardę kartu su vardo initialu ar vardu, užuot pateikią tik pavardę (pvz. J. Basanavičius vietoj Basanavičius).

Google ne visus numerius indeksuoja. Mūsų adaptuotas “Elastic Search” indeksuoja visus įkeltus numerius.

 
 
AMERIKA laikraščio skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Pranutė Laučkaitė Domanskienė ir Izabelė Laučkaitė Howes.
Ypatingai dėkojame Vilniaus Universiteto, Klaipėdos Universiteto, bei Lietuvos nacionalinės bibliotekoms, kurios leido mums fotografuoti jų archyve saugomus laikraščių originalus.
Tuo pačiu dėkojame British Library, kuri nuskenavo 1948-1951 m. “Amerikos” numerius iš savo archyvinių mikrofilmų.