AMERIKA

AMERIKA žurnalo skenuotas skaitmeninis archyvas.

 
 
AMERIKA laikraščio skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Pranutė Laučkaitė Domanskienė ir Izabelė Laučkaitė Howes.
Ypatingai dėkojame Vilniaus Universiteto, Klaipėdos Universiteto, bei Lietuvos nacionalinės bibliotekoms, kurios leido mums fotografuoti jų archyve saugomus laikraščių originalus.
Tuo pačiu dėkojame British Library, kuri nuskenavo 1948-1951 m. “Amerikos” numerius iš savo archyvinių mikrofilmų.