ARGENTINOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI

Argentinos lietuvių balsas

ARGENTINOS BALSAS. Informacinis tautinės krypties savaitraštis, leistas 1927 – 1988. Nuo 1953 m. laikraščiui priklauso spaustuvė, lituanistinis muziejus. Leidėjas B. Ožinskas. Red. K. Norkus, nuo 1974 m. red. – leid. B Ožinskas. Iki 1930 m. ėjo pavadinimu ,,Balsas”. Sustojo dėl lėšų stokos ir leidėjų trūkumo. Buenos Aires, Argentina. ARGENTINOS BALSAS. 1949 Nr. 875 – 882, 884 – 891; 1950 – 1961; 1962 Nr. 1175 – 1188, 1193 – 1198; 1963 – 1965; 1966 Nr. 1269 – 1271, 1273 – 1291; 1967; 1968 Nr. 1334 – 1336; 1971 Nr. 1385, 1388 – 1390, 1394 – 1404; 1972 Nr. 1409, 1411 – 1412, 1423, 1426, 1428 – 1429; 1973; 1974 Nr. 1452 – 1454, 1456, 1461; 1976 Nr. 1494 – 1495; 1977 Nr. 1506, 1508, 1511; 1981 Nr. 1547 – 1550, 1554; 1982 Nr. 1555 – 1563, 1656, 1567; 1983 Nr. 1568 – 1571, 1573, 1575 – 1576, 1578 – 1579; 1984 Nr. 1580 – 1585, 1587; 1985 Nr. 1588, 1590 – 1591, 1593 – 1594; 1986 Nr. 1595 – 1600; 1987 Nr. 1603 – 1608; 1988 Nr. 1610, 1614.

Argentinos laikas

LAIKAS. Argentinos lietuvių informacinis laikraštis, pradėtas leisti 1948 IX Buenos Aires. Iš pradžių mėnesinis, paskui nuo 1950 I – dvisavaitinis. Leidžia Avellaneda marijonai. Red. kun. P. Brazys (1948 – 1952), kun. P. Garšva (1952 – 1954), kun. dr. A. Kleiva, A. Lubickas, J. Margis, A. Steigvila. Moterų skyrių red. J. Kuncaitienė, O. Kairelienė, E. Diminskienė. Nuo 1988 m. rašoma, jog redaguoja red. kolegija, tėvai marijonai. Administratorius A. Lubickas. Buenos Aires, Argentina. LAIKAS. 1948 Nr. 1 – 2; 1949 Nr. 1 – 12; 1950; 1951 Nr. 21 – 38; 1952 – 1963; 1964 Nr. 332, 334 – 352; 1965 – 1988; 1989 Nr. 739 – 742, 744 – 747; 1990; 1991 Nr. 759 – 764, 767 – 768; 1992 – 1993; 1994 Nr. 791 – 799, 801 – 802; 1995 – 1997; 1998 Nr. 837 – 840, 842 – 847; 1999 Nr. 848 – 858; 2000 Nr. 859 – 864, 866; 2001 Nr. 868.

Pietų Amerikos žinios

PIETŲ AMERIKOS ŽINIOS (PIETU AMERIKOS ZINIOS). Argentinos lietuvių tautiškas savaitraštis, leistas 1931 – 1940. Red. – leid. K. Kliauga. 1931 – 1935 ėjo pavadinimu ,,Argentinos žinios”. Nuo 1940 m. vietoje jo pradėtos leisti ,,žinios”. Buenos Aires, Argentina. PIETŲ AMERIKOS ŽINIOS. 1940 Nr. 20, 48 – 49, 51 – 52; 1941 Nr. 1, 3, 5 – 18, 20, 22 – 23, 32.

ŽINIOS (ZINIOS). Argentinos lietuvių laikraštis, leistas 1940 – 1944 vietoje ,,Pietų Amerikos žinių”. Red. – leid. K. Kliauga, fakt red. P. Čiuželis. Buenos Aires, Argentina. ŽINIOS. 1943 Nr. 17 – 18, 32, 35 – 36, 38 – 41, 43 – 44; 1944 Nr. 1 – 3, 6; 1945 Nr. 5