Prenumeruoti Dirva

Aukos ‘Dirvai” yra nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių.
Aukas siųsti “Viltis, Inc.” Federal Tax ID nr. 34-0745990
19807 Cherokee Ave., Cleveland, OH 44119-0010