Apie projektą / About the project (scroll down for English)

Projekto dienoraštis — Progress Notes Apie projektą: Projekto dienoraštis ———- Progress Notes Projekto autorius,  skaitmeninti JAVėse publikuotus lietuviškus laikraščius, yra Dr. Jonas Daugirdas. Tas  projektas vykdomas Lituanistikos Tyrimų Centro rėmuose. LTC vadovė, Kristina Lapienytė yra projekto koordinatorė. Pagrindinę finansinę paramą projektui skiria Lietuvių fondas, o pagalbinį finansavimą – Klivlendo Plėtros …

Toliau...