BRAZILIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI

Lithuanian Press in Brazil by Klemensas Jūra (Rimas Amalviškis) (.pdf)

  • Dutkus

 

Garsas (Brazil)

Brazilijos lietuvis; Pietų Amerikos lietuvis; Lietuvis Brazilijoj; Lietuvis

Lietuvių aidas Brazilijoj

Mūsų Lietuva

MŪSŲ LIETUVA (MUSU LIETUVA). Brazilijos lietuvių katalikiškas savaitinis laikraštis, leidžiamas nuo 1948 m. Leidžia vienuoliai jėzuitai. Red. P. Ragažinskas. V. Vijeikis, K. Miliauskas, J. Kidykas, V. Bacevičius, P. Rukšys. Nuo 2002 m. į redakcijos darbą įsijungė Lietuvos generalinis garbės konsulas Brazilijoje J. Valavičius. San Paulo, Brazilija.

Šviesa (Brazil)

ŠVIESA (SVIESA). Brazilijos lietuvių katalikų savaitraštis, leistas 1935 IX 25 – 1941 VII. Red. kun. B. Sugintas, kun. P. Ragažinskas, kun. A. Arminas. San Paulo, Brazilija. ŠVIESA. 1939 Nr. 36 – 38, 42; 1940 Nr. 8 – 9, 20 – 26, 29 – 33, 37 – 41, 44 – 47, 49 – 50; 1941 Nr. 29.

Viltis (Jaunimo)

VILTIS. Lietuvių jaunimo žurnalas, leistas 1935 – 1937. Leido Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga ,,Viltis”. Red. S. Puišys. San Paulo, Brazilija. VILTIS. 1936 Nr. 4, 6.