AUSZRA

AUSZRA žurnalo skenuotas skaitmeninis archyvas.

 

 
AUSZRA žurnalo vaizdai skenuoti iš knygos LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS (Lithuania: Past of a Nation), sudaryta Lietuvių Istorijos Draugijos (Lithuanian Historical Society).
1983 metais, Redagavo Jonas Dainauskas, Išleidimo lėšas sutelkė Alicija Rugytė; Patarėjas Jonas Račkauskas, Prof. Ph.D. Spausdinta: M. Morkūnas Printing Company, Chicago, Illinois
LITHUANIAN HISTORICAL SOCIETY, 10425 South Kenton Ave., OAK LAWN, Illinois 60453 USA. Library of Congress: DK511.L2A276. ISSN 0091-4347