AUSZRA

AUSZRA žurnalo skenuotas skaitmeninis archyvas.
Lengviau skaityti: atsisiųsti PDF failą ir atidaryti vartojant Adobe Acrobat Reader, padidinant tekstą iki 100% ar net 150%.

Paieška (visų metų). Nežinome kodėl, bet ieškant pavardės, paieška atranda didesnį skaičių numerių kada ieškoma pagal pavardę kartu su vardo initialu ar vardu, užuot pateikią tik pavardę (pvz. J. Basanavičius vietoj Basanavičius).

Google ne visus numerius indeksuoja. Mūsų adaptuotas “Elastic Search” indeksuoja visus įkeltus numerius.

 

 
AUSZRA žurnalo vaizdai skenuoti iš knygos LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS (Lithuania: Past of a Nation), sudaryta Lietuvių Istorijos Draugijos (Lithuanian Historical Society).
1983 metais, Redagavo Jonas Dainauskas, Išleidimo lėšas sutelkė Alicija Rugytė; Patarėjas Jonas Račkauskas, Prof. Ph.D. Spausdinta: M. Morkūnas Printing Company, Chicago, Illinois
LITHUANIAN HISTORICAL SOCIETY, 10425 South Kenton Ave., OAK LAWN, Illinois 60453 USA. Library of Congress: DK511.L2A276. ISSN 0091-4347