DIRVA

DIRVOS laikraščio archyvas.

Google ne visus numerius indeksuoja. Mūsų adaptuotas “Elastic Search” indeksuoja visus ikeltus numerius.

 
Labai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri su mumis pasidalino daug metų Dirvos bei Santaikos vaizdais.
Labai dėkojame Lietuvių istorijos instituto bibliotekai kuri su mumis pasidalino Dirvos 1941 ir 1942 m. vaizdais.
Didelis ačiū Klaipėdos Univ. bibliotekai, kuri pateikė itin svarbaus laikotarpio rugpj. iki gruodžio mėn. 1940 m. Dirvos vaizdus, kurių niekas JAV nebeturėjo.
Labai dėkojame Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui kuris su mumis pasidalino Dirvos 1924, 1926, bei 1928 m. ir kitais trūkstamais vaizdais.
Labai dėkojame Kauno technologijos universiteto bibliotekai, kuri su mumis pasidalino Dirvos 1920-1923, 1925, 1927, ir 1929-1936 vaizdais.
 
DIRVA laikraščio skaitmeninimo projekto remėjai:

 

Plėtra (Cleveland Lithuanian Development Fund)

 

 

Lietuvių Fondas (Lithuanian Foundation)