Uncategorized

Tai kas čia bus?

1 d. liepos, 2021 m. ——————————— Dirva: Įkėlėme 1920–1923, 1925, 1927, ir 1929–1936 m. Dirvos vaizdus, kuriuos mums leido nufotografuoti Kauno technologijos universiteto biblioteka. Mes labai jiems dėkingi. Dabar vis trūksta 1918, 1919, 1924, 1926, 1928, ir 1941–1942 m. Dirvos numerių — LLTI (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) turi beveik …

Toliau...