NAUJIENOS archyvo rodyklė

NAUJIENOS laikraščio archyvas. (Indeksavimas užtruks bent keletas mėn. Sužinoti kiek numerių indeksuota, ieškokite Halsted arba Canal. Gruodžio 5 d. 2020 m. 3417 numerių (1917-1930 m.) įkelti; iš jų apie 700 Google indeksuoti.) Nežinome kodėl, bet ieškant pavardės, paieška atranda didesnį skaičių numerių kada ieškoma pagal pavardę kartu su vardo initialu ar vardu, užuot pateikią tik pavardę (pvz. J. Basanavičius vietoj Basanavičius).

Google ne visus numerius indeksuoja. Mūsų adaptuotas “Elastic Search” indeksuoja visus ikeltus numerius.