LIETUVIŲ DIENOS

LIETUVIŲ DIENOS laikraščio skenuotas skaitmeninis archyvas.
Galerijos

Lengviau skaityti: atsisiųsti PDF failą ir atidaryti vartojant Adobe Acrobat Reader, padidinant tekstą iki 100%.

Paieška (visų metų). Nežinome kodėl, bet ieškant pavardės, paieška atranda didesnį skaičių numerių kada ieškoma pagal pavardę kartu su vardo initialu ar vardu, užuot pateikią tik pavardę (pvz. J. Basanavičius vietoj Basanavičius).

LIETUVIŲ DIENOS laikraščio skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame šiam projektui aukotojams: Albinas Markevičius, Donatas Januta, Lembertų šeima, ir Saulys Fondas.

Lietuvių Fondas (Lithuanian Foundation)