Tai kas čia bus?

Čia randasi Lituanistikos Tyrimo Centro projektas pateikti visuomenei skaitmenintus vaizdus įvairių JAV lietuvių kalba spausdintų laikraščių. Pradedama su laikraščiais: Dirva, Keleivis, ir Darbininkas. Jei kas žinotų, kur randasi šių lietuviškų laikraščių originalai, ypač senesnių numerių, prašytumėm kontaktuoti Lituanistikos Tyrimo Centrą Čikagoje. N.B.: Paieška pradės veikti tik rugpjūčio mėn., nes reikia ...

Toliau...