Tai kas čia bus?

“Draugo” laikraščio skaitmeninis archyvavimas baigsis 2019 m. Įsitikinę, kad toks būdas pateikti išeivijos lietuvių JAV laikraščius yra naudingas, pradėjome galvoti apie kitus JAV lietuvių leistus laikraščius. Pradėsime su laikraščiu “Dirva.” Pirmasis siekis bus pateikti 2001–2018 m. numerius, kuriuos “Dirvos” redakcija tebeturi skaitmentiname formate. Toliau pasikliausime spausdintais archyvais, ir laikraščio vaizdais ...

Toliau...