PRADINIS / Uncategorized / Tai kas čia bus?

Tai kas čia bus?

Čia randasi Lituanistikos Tyrimo Centro projektas pateikti visuomenei skaitmenintus vaizdus įvairių JAV lietuvių kalba spausdintų laikraščių. Pradedama su laikraščiais: Dirva, Keleivis, ir Darbininkas.

Jei kas žinotų, kur randasi šių lietuviškų laikraščių originalai, ypač senesnių numerių, prašytumėm kontaktuoti Lituanistikos Tyrimo Centrą Čikagoje.

N.B.: Paieška pradės veikti tik rugpjūčio mėn., nes reikia pagaminti ir pateikti XML failus Google Search, kas bus daroma tik tada, kada didesnė dalis laikraščio numerių bus įkelta.

 

Projekto vadovas:  Jonas Daugirdas 

Administratorė: Kristina Lapienytė