PRADINIS / Uncategorized / Tai kas čia bus?

Tai kas čia bus?

“Draugo” laikraščio skaitmeninis archyvavimas baigsis 2019 m. Įsitikinę, kad toks būdas pateikti išeivijos lietuvių JAV laikraščius yra naudingas, pradėjome galvoti apie kitus JAV lietuvių leistus laikraščius.

Pradėsime su laikraščiu “Dirva.” Pirmasis siekis bus pateikti 2001–2018 m. numerius, kuriuos “Dirvos” redakcija tebeturi skaitmentiname formate. Toliau pasikliausime spausdintais archyvais, ir laikraščio vaizdais surinktais Lietuvos Nacionalinės Bibliotekos, per savo epaveldas.lt projektą, žinoma, su visų sutikimu.

Projekta sutiko šefuoti Lituanistikos Tyrimo Centras. Fotografavimo, skaitmeninimo ir teksto organizavimo darbai nelengvi ir nepigūs – tai pasistengsime gauti paramos iš mūsų įvairių fondų.

Be to, jei kas žinotų, kur randasi JAV lietuvių laikraščių originalai, ypač senesnių numerių, prašytumėm kontaktuoti Lituanistikos Tyrimo Centrą Lemonte.